Паркиране

ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ

прието с Решение № 100/14.04.2000 г. на Общински съвет – Плевен, изм. и доп. с Решение № 913/ 25.05.2006 г., Решение № 1340/31.05.2007 г., Решение № 147/24.04.2008 г., Решение № 1396/31.08.2011 г., Решение № 292/ 05.09.2012 г., Решение  № 446/31.01.2013 г., № 1120/26.06.2014 г., Решение № 1282/27.11.2014 г., Решение № 1339/29.01.2015 г.)

Паркирането на пътни превозни средства (ППС) на територията на Община Плевен се извършва само на разрешените места, намиращи се в обхвата на зоните за почасово платено паркиране, определени и сигнализирани с пътни знаци и табели, чрез които на водачите на ППС се указват условията за паркиране.

Режим на почасово платено паркиране се въвежда на улици, булеварди, площади и паркинги – публична общинска собственост, съобразно схеми, за местоположението и обхвата, приети от Плевенския общински съвет, със заповед на кмета на Община Плевен, съгласно предоставените му по закон правомощия.

Режим за почасово платено паркиране се въвежда за ППС с допустима максимална маса до 2,5 тона и на микробуси и автобуси с до 12 пътнически места.

Режимът на почасово платено паркиране е обособен в една зона:

ОБХВАТ НА УЧАСТЪЦИТЕ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА И ПАРКИНГИТЕ НА ГР. ПЛЕВЕН ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБОСОБЕНИ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ („СИНЯ ЗОНА“)

  1. Платеното паркиране чрез SMS ще става на кратък номер 1364 за всички мобилни оператори, като текстът на съобщението съдържа единствено данните от регистрационната табела на автомобила.
  • Зоните за платено паркиране са:района на жп гара и Автогара; ул. „Г. Домусчиев”; ул. „Иван Миндиликов”; ул. „Д. Попов”, ул.„Д. Константинов”, ул.„Цар Борис ІІІ”, ул. „Дойран”; паркинг „Театър”, паркинг „Заменхоф”, паркинг „Дойран”, паркинг „ДНА”, паркинг „БТК”.
  • Всички зони са обозначени със съответните знаци, режимът на почасово платено паркиране е валиден от 8.30 до 19.30 часа в работни дни.
  • Цената за 1 час паркиране е 1 лв.
  • Цената за 1 час паркиране е 1 лев и е определена в Тарифа 12 към Наредба №17 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Общински съвет – Плевен.

2. Раборно време.

  • Работни дни в часовия диапазон от 08.30 до 19.30 часа.