Постоянно живущ в обхвата на зоната

admin/ декември 11, 2015/ Без категория

1. Къде мога да паркирам автомобила си ако съм постоянно живущ в обхвата на зоната за кртаковременно паркиране?

Собственици на ППС, респективно лица, позлващи ППС на друго правно основание, живущи по постоянен адрес на улици или площади с въведен режим за платено и безплатно паркиране „Синя Зона“, имат право да паркират в тази зона в близост до постоянния си адрес, в квартала по прилежащите улици, а за живеещите на пешеходни зони – по пресечните улици.