Проектиране и изграждане на велоалеи

admin/ декември 11, 2015/ Без категория

Компонентът е част от цялостна стратегия за развитието на велосипедния транспорт в града.
Същата е развита в „План за развитие на велосипедната инфраструктура в Плевен”.

Към документа е разработено и ръководство за проектиране, изграждане и поддръжка на велосипедна инфраструктура.

Изграждането на велоалеи ще допринесе за:

  • увеличаване броя на ежедневните пътувания с велосипед;
  • увеличаване броя на ползвателите на велосипед;
  • подобряване сигурността на велосипедистите на пътя;
  • спомагане за развитието на велосипедния туризъм в община Плевен.

Плевен е ясно функционално зониран – жилищни квартали, централна градска част с обществените сгради, северна индустриална зона, парк Кайлъка и Скобелев парк.

Специфична черта за Плевен е неговият релеф – сравнително равен в централната част и индустриални зони и хълмист при големите жилищни квартали.

В централната част има обособена обширна пешеходна зона, където се намират и основните административни, културни и търговски сгради.

Голямо богатство на града е близостта със защитена местност парк Кайлъка, който е и предпочитаното място за отдих на плевенчани.

Забележително е колко много са велосипедистите през почивните дни. Най-атрактивната дестинация е парк Кайлъка.

Поради характера на релефа на града и множеството стръмни улици, предложението за велосипедни трасета е направено след внимателно проучване на терена и възможността наклонът да се преодолее с градски велосипед.

Велосипедната мрежа може да се раздели на главни и второстепенни велосипедни трасета, в зависимост от значимостта и очакваната натовареност на трасето.

От голямо значение за велосипедния транспорт е ЖП гарата.

Във влаковете е разрешено превозването на велосипед и е възможно комбинирането на влак и велосипед за идване на работа в Плевен от околните населени места и обратно.

В предварителното проучване е идентифицирана велоалейна мрежа с обща дължина 42 км. (9 трасета от първостепенно значение – 19 км. и второстепенна – 23 км.)

В града вече има изградена една велосипедна алея с дължина 1 980 м., по проект „Организация на уличното движение за подобряване на физическата среда в гр. Плевен” BG161PO001/1.4-05/2009/003 по ОПРР.

Трасето започва от Центъра до парк „Кайлъка”, с маршрут: площад „Възраждане” – ул. „Вардар” – бул. „Христо Ботев” – ул. „Сан Стефано” до входа на парк „Кайлъка”.

Велоалеята съвпада с идентифицирания Маршрут №2 от посочените 9 трасета на първостепенната мрежа и отпада необходимостта от изграждането й в рамките на настоящия проект.

В настоящия проект се предвижда изграждането на 8 Маршрута от първостепенната велоалейна мрежа с обща дължина 9 429 м.

Оставащите второстепенните трасета с обща дължина 23 км., ще се изпълняват през следващия програмен период.

Изпълнението на главните велосипедни трасета осигурява придвижването на голям брой велосипедисти и преодоляване на едни от най-натоварените пътища и кръстовища.

Маршрут №1 става алтернативен
Вместо: ЖП гара – пл. „Иван Миндиликов” – бул. „Данаил Попов” – ул. „Цар Борис III” (ул.„Освобождение”) – пл. Свобода;
Става: ЖП гара – пл. „Иван Миндиликов” – ул. „Княз Александър I Батенберг” –в южна посока между сградата на ОАПС и търговски комплекс „Била” до ул. „Васил Левски”- светофарно кръстовище с ул. „Тетевен” – ул. „Васил Левски”-пешеходна зона – пл. „Свобода”- пл. „Възраждане” – връзка със съществуваща вяло алея по улица „Вардар”.
Маршрутът е с дължина 1 420 м.
Изборът на алтернативен маршрут, преминаващ по пешеходна зона, създава по-добри възможности за градския транспорт, тъй като не натоварва допълнително трафика по една от най-натоварените улици „Данаил Попов” и не налага премахване на съществуващата синя зона.

Маршрут №3
ЖП гара – пл. „Иван Миндиликов” – ул. „Княз Александър I Батенберг” – ул. „Васил Левски” до кръгово кръстовище с ул. „Сторгозия”.
Маршрутът е с дължина 595 м.

Маршрут №4
Ул. „Цар Самуил” от ж.к. „Сторгозия” – ул. „Сторгозия” – кръгово кръстовище с бул. „Дойран”.
Маршрутът е с дължина 1 462 м.

Маршрут №5
Ул. „Чаталджа” от ЖК „Дружба” – ул. „Стара планина” – ул. „Ген. Колев” до ул. „Вардар”.
Маршрутът е с дължина 1 300 м.

Маршрут №6
Ул. „Стоян Заимов” от ул. „Вардар”- Пл. „Сливница” – ул. „Пирот” – ул. „Хаджи Димитър”.
Маршрутът е с дължина 1 060 м.

Маршрут №7
`Ул. „Българска авиация” от бул. „Васил Левски” до кръгово кръстовище с ул. „Кара Колю” (включително кръстовището).
Маршрутът е с дължина 822 м.

Маршрут №8
От пл. „Свобода” по ул. „Иван Вазов” – бул. „Русе” до бул. „Христо Ботев”.
Маршрутът е с дължина 855 м.

Маршрут №9
Ул. „Св.Св. Кирил и Методий” от ул. „Димитър Константинов”, пресича ул. „Кайзерслаутерн”, пресича ул. „Христо Ясенов” – по ул. „Св. Климент Охридски”, пресича бул. „Европа” до бул. „България”.
Маршрутът е с дължина 1 915 м.

Заедно, с изграденото вече трасе, общата дължина на първостепенната велоалейна мрежа ще достигне 11 409 м.

Ръководство за проектиране на велосипедната инфраструктура Bicycles – Design Manual

На следващата фигура са показани велоалеите, които са от първостепенна важност и предстои да бъдат изпълнени по настоящия проект, а също така и тези от второстепенна мрежа, които остават за изграждане през следващия програмен период.

 

8