За нас

Център за градска мобилност град Плевен

Центърът за градска мобилност е търговско дружество което отговаря за извършването и организацията на обществения транспорт в града. ЦГМ има следните функции:

1. Организация и управление на пътническия превоз.
2. Издаване, зареждане и продажба на билети и абонаментни карти.
3. Предоставяне на информация за условията на пътуването.
4. Контрол по редовността на пътниците.
5. Реализация на приходите от обществения градски транспорт.

Като организатор на обществения транспорт, ЦГМ предоставя информация за условията на пътуването:

1. Права и задължения на клиентите.
2. Ремонт по маршрути.
3. Изграждане на нови линии.
4. Случаи на извънредни ситуации.