Паркиране на ППС на хора с увреждания

На територията на община Плевен в зоните с почасово платено паркиране, се осигуряват определен брой фиксирани и обозначени места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания.