Служебен абонамент

Режим на платено паркиране “Служебен абонамент” може да се въвежда на улици, площади и паркинги – общинска собственост, на специално обозначени за това места.

Редът и условията за определяне на местата с режим на платено паркиране “Служебен абонамент” се утвърждава със заповед на кмета на община Плевен.

Режим на платено паркиране “Служебен абонамент” е ВАЛИДЕН В РАБОТНИ ДНИ В ЧАСОВИЯ ДИАПАЗОН ОТ 08:00 ДО 19:00 Ч.

Временно закриване на места за паркиране в режим “Служебен абонамент”, с цел провеждането на заявени по съответния ред в община Плевен мероприятия от частен характер, се допуска единствено в неработни дни, а в работни дни за времето след 19:00 часа, но не по-късно от 08:00 часа.

Режим на платено паркиране “Служебен абонамент” се допуска само за собственици, ползватели и/или наематели на нежилищнн имоти.